ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
การบริหารงาน
dot
bulletประธานสภาทนายความ
bulletคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา
bulletนโยบายบริหารงาน
dot
บทความ
dot
bulletสาส์นจากประธานสภา
bulletสาส์นจากฝ่ายวิชาการ
bulletกฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ
bulletคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
bulletแวดวง...ทนายความโคราช
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletบทสัมภาษณ์...สภาทนายความ
bulletข่าวทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา
bulletข่าวเกี่ยวกับสำนักงานสิทธิมนุษยชน
dot
Link นครราชสีมา
dot
bulletสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
bulletตำรวจภูธรนครราชสีมา
bulletหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
bulletเทศบาลนครนครราชสีมา
bulletเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
dot
Link
dot
bulletสภาทนายความ
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลปกครอง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลอาญา
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
bulletสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletThai Justice ศาลไทย
bulletกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานศาลยุติธรรม ( สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ )
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletวุฒิสภา
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletกรมคุมความประพฤติ
bulletกรมราชทัณฑ์
bulletรัฐบาลไทย
bulletรัฐสภา
bulletราชบัณฑิตยสถาน
bulletสารสนเทศแห่งชาติ
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
bulletศูนย์รวมข้อมูลบัตรเครดิต
bulletกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
bulletกรมทะเบียนการค้า
bulletราชกิจจานุเบกษา
dot
Newsletter

dot


สำนักกฎหมายเลิศธรรมทนายความ ฯ


งานเลี้ยงสังสรรคื-ครอบครัวทนายโคราช 54

 

เมื่อวันที่ 25  ธันวาคม  2554  ที่ผ่านมา  สภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ - ครอบครัวทนายโคราช  ต้อนรับปีใหม่  2554   ณ  โรงแรมปัญจดารา  บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  เฮฮา ตามประสาทนาย ส.ส.สมชัย ร่วมงาน เช่นเคย

 

 
กิจกรรมสภาทนายความ

กิจกรรมวันทนายความ 54 article
เสวนาการเมืองใหม่ article
กิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน
สัมมนากลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คดีคุ้มครองผู้บริโภค article
กิจกรรมวันรพี article
สภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาจัดฉายภาพยนต์การกุศล article
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ( เทศบาลตำบลหินดาด )
กิจกรรม "วันทนายความ ' 51 " article
การประชุมสมาชิกสภาทนายความ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2550 article
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
สภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา จัดสัมมนาเรื่อง " ร่างรัฐธรรมนูญกับวิชาชีพทนายความ
สภาทนายความ นม.ร่วมพิธีย้านที่ทำการศาลจังหวัดนครราชสีมาแห่งใหม่
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน article
วันรพี ' 50
สภาทนายความ นม.เข้าร่วมโครงการทำบุญประเทศไทย
พิธีบวงสรวงมวลสารของสภาทนายความ
โบว์ลิ่งการกุศล ........ วันทนายความ 2550 article
สนุกสนานกิจกรรมวันทนายความ ๒๕๕๐ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาทนายความ จังหวัดนครราชสีมา
674 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-253591 , 253016 ,244840 , 259556 - 8
FAX 256872
Generate By Procomputerdesign