ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
การบริหารงาน
dot
bulletประธานสภาทนายความ
bulletคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา
bulletนโยบายบริหารงาน
dot
บทความ
dot
bulletสาส์นจากประธานสภา
bulletสาส์นจากฝ่ายวิชาการ
bulletกฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ
bulletคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
bulletแวดวง...ทนายความโคราช
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletบทสัมภาษณ์...สภาทนายความ
bulletข่าวทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา
bulletข่าวเกี่ยวกับสำนักงานสิทธิมนุษยชน
dot
Link นครราชสีมา
dot
bulletสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
bulletตำรวจภูธรนครราชสีมา
bulletหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
bulletเทศบาลนครนครราชสีมา
bulletเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
dot
Link
dot
bulletสภาทนายความ
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลปกครอง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลอาญา
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
bulletสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletThai Justice ศาลไทย
bulletกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานศาลยุติธรรม ( สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ )
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletวุฒิสภา
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletกรมคุมความประพฤติ
bulletกรมราชทัณฑ์
bulletรัฐบาลไทย
bulletรัฐสภา
bulletราชบัณฑิตยสถาน
bulletสารสนเทศแห่งชาติ
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
bulletศูนย์รวมข้อมูลบัตรเครดิต
bulletกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
bulletกรมทะเบียนการค้า
bulletราชกิจจานุเบกษา
dot
Newsletter

dot


สำนักกฎหมายเลิศธรรมทนายความ ฯ


ข่าวประชาสัมพันธ์

        

 

ข่าวด่วน............................ 

         ด้วยสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา จะจัดทำหนังสือ "ทำเนียบทนายความโคราช  " เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานภายในองค์กรสภาทนายความ  และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

      จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาทนายความ หรือหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ประชาชนผู้สนใจข้อมูล สามารถติดต่อขอรับทำเนียบทนายความได้ที่  สภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา  หรือ โทร 081-8761376 ทำเนียบทนายความ

                       ทำเนียบ

สมาชิกสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญทนายโคราชร่วมกิจกรรม "วันทนายความ'52 "article

เนื่องด้วยวันที่  20 กุมภาพันธ์  ศกนี้เป็น " วันทนายความ " พี่ๆน้องๆทนายโคราชทุกท่านทราบดี  สภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาก็จัดกิจกรรม "วันทนายความ" เช่นทุกปี  และในปีนี้สภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนพ้องสมาชิกทนายความโคราชและผู้ร่วมกระบวนการยุติธรรมสาขาอื่นๆ ....., โดยกำหนดการเริ่มต้นด้วย

ขอเชิญสมาชิกสภาทนายความร่วมสัมมนาวิชาการกฎหมายใหม่ ( ภาค ๓ )article
ด้วยโครงการพัฒนาบุคลากรและวิชาการ  สภาทนายความ ได้กำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการใน ภาค ๓ เรื่อง " กฎหมายใหม่ดพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ๒๕๕๐  ในวันเสาร์ที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๒  ระหว่างเวลา  ๐๘.๐๐ -๑๗.๐๐  น.  ณ ห้องเทียมเทียม  โรงแรมปัญจดารา  จังหวัดนครราชสีมา.............../โครงการพัฒนาบุคลากรและวิชาการ  สภาทนายความ ๐๒-๖๒๙๑๔๓   ต่อ  ๑๓๕ , ๑๓๖
ทนายความไม่หลุดโลก โสเหร่ " การเมืองใหม่ " ผ่านมุมมองหลากหลายอาชีพarticle
สภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา  เปิดเสวนาโต๊ะกลมรับฟังความคิดเห็น " การเมืองใหม่ " แสดงทัศนคดิที่แตกต่างก่อนทำการเผยแพร่สู่ประชาชน  ย้ำปัญหาระบบการเมืองและระบบคน  เร่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
******
******
หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาทนายความ จังหวัดนครราชสีมา
674 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-253591 , 253016 ,244840 , 259556 - 8
FAX 256872
Generate By Procomputerdesign